ања

ања
1 17 1
размак -14
а њ а 1 7 1
б о б 2 8 2
в п в 3 9 3
г р г 4 0 4
д с д 5 1 5
ђ т ђ 6 2 6
е ћ е 7 3 7
ж у ж 8 4 8
з ф з 9 5 9
и х и 0 6 0
ј ц ј 1 7 1
к ч к 2 8 2
л џ л 3 9 3
љ ш љ 4 0 4
м а м 5 1 5
н б н 6 2 6 
њ в њ 7 3 7
о г о 8 4 8
п д п 9 5 9
р ђ р 0 6 0
с е с 1 7 1
т ж т 2 8 2
ћ з ћ 3 9 3
у и у 4 0 4
ф ј ф 5 1 5
х к х 6 2 6
ц л ц 7 3 7
ч љ ч 8 4 8
џ м џ 9 5 9
ш н ш 0 6 0

Коментари

Популарни постови