аеааеа
1 7 1
размак 6
а е а 1 7 1
б ж б 2 8 2
в з в 3 9 3
г и г 4 0 4
д ј д 5 1 5
ђ к ђ 6 2 6
е  л е 7 3 7
ж љ ж 8 4 8
з м з 9 5 9
и н и 0 6 0
ј њ ј 1 7 1
к о к 2 8 2
л п л 3 9 3
љ р љ 4 0 4
м с м 5 1 5
н т н 6 2 6 
њ ћ њ 7 3 7
о у  о 8 4 8
п ф п 9 5 9
р х р 0 6 0
с ц с 1 7 1
т ч т 2 8 2
ћ џ ћ 3 9 3
у ш у 4 0 4
ф а ф 5 1 5
х б х 6 2 6
ц в ц 7 3 7
ч г ч 8 4 8
џ д џ 9 5 9
ш ђ ш 0 6 0

Коментари

Популарни постови