ттт

ттт


2

а т а    1 2 1
б т б   2  2 2
в т в   3 2 3                              6
г т г   4 2 4                        7         5
д т д  5 2 5                  8          0          4
ђ т ђ  6 2 6               9        1          2        3
е т е  7 2 7
ж т ж 8 2 8 
з т з  9 2 9 
и т и   0 2 0
ј т ј       2 1
к т к    22
л т л     2 3                                 9
љ т љ   2 4                            8        1
м т м    2 5                       7       0         2  
н т н     2 6                    6     5         4       3
њ т њ   2 7
о т о     2 8 
п т п    2 9
р т р    2 0
с т с     1  2 1                                 6  
т т т     2  2 2                                7 5 
ћ т ћ     3 2 3                               8 0 4 
у т у     4 2 4                              9 1 2 3
ф т ф    5 2 5                                          
х т х     6 2 
ц т ц     7 2 7
ч т ч     8 2 8
џ т џ    9 9
ш т ш  0 2 0

Коментари

Популарни постови