ггг

ггг

4

а г а    1 4 1
б г б   2  4 2
в г в   3 4 3                              9
г г г   4 4 4                        1         8
д г д  5 4 5                  2          0          7
ђ г ђ  6 4 6               3        4          5        6
е г е  7 4 7
ж г ж 8 4 8 
з г з  9 4 9 
и г и   0 4 0
ј г ј       4 1
к г к    4 2
л г л     4 3                                 9
љ г љ   4 4                            8        1
м г м    4 5                       7       0         2  
н г н     4 6                    6     5         4       3
њ г њ   4 7
о г о     4 8 
п г п    4 9
р г р    4 0
с г с     1  4 1
т г т     2  4 2                               6 5 4 3
ћ г ћ     3 4 3                                  7 0 2
у г у     4 4 4                                   8 1
ф г ф    5 4 5                                    9 
х г х     6 4 
ц г ц     7 4 7
ч г ч     8 4 8
џ г џ    9 9
ш г ш  0 4 0

Коментари

Популарни постови