k-k-v-c

k-k-v-ck v c a u s r d i n
k kk kv kc ka ku ks kr kd ki kn
v vk vv vc va vu vs vr vd vi vn
c ck cv cc ca cu cs cr cd ci cn
a ak av ac aa au as ar ad ai an
u uk uv uc ua uu us ur ud ui un
s sk sv sc sa su ss sr sd si sn
r rk rv rc ra ru rs rr rd ri rn
d dk dv dc da du ds dr dd di dn
i ik iv ic ia iu is ir id ii in
n nk nv nc na nu ns nr nd ni nn

                Кренуо сам од појма скакавац. Избацио слова самогласнике и прво слово и добио кквц. Одмах после тога асоцијација ме је довела до кукавица. Заједничко је кав. Даље када се додају још шест слова и направи матрица добија се горе наведена табела, која је издвојена из комплетне табеле претходно написане у основним матрицама. К је 12 по реду. В је треће слово азбуке. Ц је 27 и личи на С ћирилично које је 21 слово. А је прво, у двадесетчетврто, и десето слово. Још о и е које је осамнаесто и седмо слово.

Коментари

Популарни постови