ччч

ччч


8

а ч а    1 8 1
б ч б   2 8 2
в ч в   3 8 3                            ж6ђ
г ч г   4 8 4                        7г         5
д ч д  5 8 5                  в8          0з          4
ђ ч ђ  6 8 6               9б        1д          2        3
е ч е  7 8 7    . ---- .
ж ч ж 8 8 8 
з ч з  9 8 9 
и ч и   0 8 0
ј ч ј      1 8 1
к ч к    2 8 2
л ч л     3 8 3                                 9п
љ ч љ   4 8 4                            8        1
м ч м    5 8 5                       7к       0ц         2н  
н ч н     6 8 6                    ћ6џ     5л      4х       3м
њ ч њ   7 8 7
о ч о     8 8 8 
п ч п    9 8 9
р ч р    0 8 0
с ч с     1 8 1
т ч т     2 8 2                               ч6ш 5љ 4р 3ј
ћ ч ћ     3 8 3                                  7 0с 2њ
у ч у     4 8 4                                   ф8 1т
ф ч ф    5 8 5                                    9 
х ч х     6 8 
ц ч ц     7 8 7
ч ч ч     8 8 8
џ ч џ    9 8 9
ш ч ш  0 8 0

Коментари

Популарни постови